Drönare är ett fantastiskt hjälpmedel att ta bra bilder!
Vi har använt drönare under flera år, både för bilder för nyhetsfotografering, naturfotografering och vid evenemang. I dagsläget har vi två professionella drönare i bruk.

BERGLUND PRODUKTION har de tillstånd som krävs för kommersiell flygning och fotografering av Transportstyrelsen samt försäkring.

Priser:
Inget uppdrag är det andra likt. Vi lämnar gärna en offert för priser. Vid bilduppdrag görs en noggrann planering innan flygning där väder och säkerheten går före allt annat.